Cazuri de integritate

Caută în:

Hotărâri de condamnare

24.11.2017 13:00:30

Săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului prevăzută de art. 264 Cod penal din 1969 din 1969 raportat la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, art. 42, art. 46 şi art. 49 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi art. 24-27 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, toate cu aplicarea art. 33-34 Cod penal din 1969
Modalitate soluţionare: Sentința penală nr. **/01 februarie 2011 pronunțată de Tribunalul Q., definitivă prin decizia penală nr. **/A din 06 mai 2011 a Curții de Apel Z., prin care a fost respins apelul ca tardiv. Tip soluţie: Condamnare Sancţiuni: Prin sentinţa penală nr. **/2011 pronunțată de Tribunalul Q., definitivă prin decizia penală nr. 36/A din 06 mai 2011 a Curții de Apel M. s-au dispus următoarele: În baza art. 264 din Cod penal din 1969 raportat la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la art. 42, art. 46 şi art. 49 din Legea nr. 161/2003 şi la art. 24-27 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 74 alin. (1) literele a) şi c) din Codul penal şi a prevederilor art. 76 alin. (1) litera b) din Codul penal, a fost condamnat inculpatului X. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului ce face parte dintr-un grup infracţional organizat. În temeiul art. 81 alin. (1) din Codul penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, stabilit potrivit prevederilor art. 82 din Codul penal. Potrivit art. 359 din Codul de procedură penală, s-a atras atenția inculpatului X. asupra dispoziţiilor a căror nerespectare au ca urmare revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.
Sumar al cauzei: În fapt, în sarcina inculpatului X. – agent procedural în cadrul Curţii de Apel W., s-a reţinut că, în cursul lunii noiembrie 2009, a xerocopiat sau fotocopiat diferite acte procedurale din dosarul de urmărire penală nr. NR/D/P/2009 al DIICOT- Serviciul Teritorial Q., inclusiv note de redare a convorbirilor telefonice dintre suspecţi, dosar ce fusese înaintat Curţii de Apel W. în vederea soluţionării recursului declarat de procuror împotriva încheierii Tribunalului Z. de respingere a propunerii de arestare preventivă a 9 inculpaţi, cercetaţi pentru infracţiuni din domeniul crimei organizate (infracţiuni informatice şi din domeniul comerţului electronic). Copiile efectuate le-a pus apoi la dispoziţia inculpatei Y. şi, prin intermediul acesteia, la dispoziţia numitului Z., persoană cercetată în acelaşi dosar, ajutându-l astfel pe acesta din urmă să se sustragă de la urmărirea penală. Instanța a reținut că fapta inculpatului întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de favorizare a infractorului prevăzută de art. 264 din Cod penal din 1969 raportat la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la art. 42, art. 46 şi art. 49 din Legea nr. 161/2003 şi la art. 24-27 din Legea nr. 365/2002.

Abateri disciplinare

24.11.2017 12:54:33

Săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 84 lit. d) și l) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a manifestării de atitudini ireverențioase în timpul orelor de program față de doamna grefier B. şi a lipsei de receptivitate la solicitările primite
Modalitate soluţionare: Decizia nr. 7/05.05.2016 Sancţiuni: Avertisment
Soluţie sumar: Prin decizia nr. 7/05.05.2016 a președintelui Tribunalului X. a fost aplicată domnului specialist IT A. sancțiunea disciplinară a avertismentului, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 84 lit. d) (atitudinile ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de judecători și procurori, fată de colegi, avocați, experți, martori, justițiabili sau orice altă persoană cu care intră în relații) și art. 84 lit. l) din Legea nr. 567/2004 (nerespectarea prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea). În fapt, se reține că domnul specialist IT A. nu a manifestat colaborare și disponibilitate în efectuarea sarcinilor de serviciu care îi erau acordate, potrivit subordonării ierarhice sau care i s-au solicitat în mod colegial de personalul auxiliar al instanței, în legătură cu buna funcționare a stațiilor de lucru ori a programului ECRIS instalat. Din verificările efectuate, a reieșit că domnul specialist IT A. a avut o atitudine ireverențioasă față de doamna grefier B., la solicitarea justificată a acesteia de a interveni pentru remedierea unor defecțiuni a echipamentului IT utilizat de aceasta, nefiind respectate dispozițiile art. 7 alin. (2) (personalul auxiliar de specialitate trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile cu seriozitate şi responsabilitate) și art. 18 (personalul auxiliar de specialitate trebuie să fie respectuos, calm, amabil şi lipsit de aroganţă în relaţiile cu justiţiabilii, judecătorii, procurorii, avocaţii, colegii, precum şi cu orice altă persoană) din Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145/2005. Fiind ascultat, domnul specialist IT A. a arătat că sesizarea formulată cu privire la atitudinea ireverențioasă avută față de doamna grefier B. nu este întemeiată, acesta susținând că incidentul din data de 24.02.2016 s-a desfășurat în intervalul 08.00-08.30 și nu la ora 09.45, astfel cum a indicat doamna grefier, reținând acest aspect cu precizie, întrucât în acel moment se deplasa spre sala de ședințe nr. 5, în vederea postării listelor de ședință pentru vizualizarea acestora de către justițiabili, operațiune care trebuia încheiată până la ora 08.30, această activitate fiind prevăzută și în fișa postului. A mai susținut că afișarea listelor de ședință avea un „caracter imperios necesar și urgent”, faţă de lucrările ce trebuiau efectuate de către doamna grefier. Referitor la reținerea în sarcina sa a dispozițiilor art. 84 lit. d) din Legea nr. 567/2004, a arătat că aceasta se referă generic la atitudinea ireverențioasă față de colegi, atitudinea sa neputând fi apreciată ca nerespectuoasă, necuviincioasă ori ca vorbire injurioasă, având în vedere că folosirea verbelor „a vrea” și „a putea” într-un context retoric nu înseamnă o astfel de atitudine. Apărările domnului specialist IT au fost înlăturate, deoarece acesta nu avea căderea și nici capacitatea de a aprecia cu privire la caracterul imperios necesar al lucrărilor ce urmau a fi efectuate de către doamna grefier. De asemenea, este necesar să se înțeleagă importanța comunicării în cadrul instanței în scopul eficientizării activității, astfel încât să fie posibilă realizarea unor lucrări performante, personalul IT neavând ca atribuție să facă analiză gramaticală, semantică a verbelor „a vrea” și „a putea” ori a frazelor sau a contextului în care aceste verbe sunt folosite, ci atribuția de a colabora cu celelalte categorii de personal ale instanței în scopul unei corecte implementări și utilizări a programelor informatice și a tehnicii de calcul prin luarea măsurilor necesare pentru asigurarea bunei funcționări a acesteia.

Abateri disciplinare

24.11.2017 10:35:29

Abatere disciplinară reglementată de art. 84 lit. l) din Legea nr. 567/2004
Modalitate soluţionare: Decizia nr. N/2010 Tip soluţie: Sancţiune disciplinară Sancţiuni: Reducerea salariului cu 10% pe durata a trei luni
Soluţie sumar: Prin decizia nr. N/2010 a Președintelui Curţii de Apel X. a fost aplicată sancțiunea disciplinară reducerea salariului cu 10% pe durata a trei luni împotriva domnului grefier A. de la Curtea de Apel X. pentru săvârșirea abaterii disciplinare reglementată de art. 84 lit. l) din Legea nr. 567/2004. Abaterea disciplinară a constat în faptul că domnul grefier a introdus pe inculpat și pe avocatul acestuia, în incinta instanţei, pe o altă cale de acces decât cea uzitată de justițiabili.

Hotărâri de condamnare

24.11.2017 10:30:18

Săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prevăzută de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 și a infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, prevăzută de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.
Modalitate soluţionare: Sentința penală nr. **/07 Aprilie 2014 Tip soluţie: Condamnare Sancţiuni: Prin sentinţa penală nr. **/07 Aprilie 2014 pronunțată de Judecătoria Q., s-au dispus următoarele: În baza art. 386 alin. (1) Cod de procedură penală cu aplicarea dispozițiilor art. 5 Cod penal schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul X. a fost trimis în judecată, din fapta prevăzută de art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 în fapta prevăzută de art. 335 alin. (1) Cod penal şi din fapta prevăzută de art. 87 din O.U.G. nr. 195/2002 în fapta prevăzută de art. 336 alin. (1) Cod penal. În baza art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală s-a dispus condamnarea inculpatului X. la o pedeapsă principală de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (1) Cod penal și de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului prevăzută de art. 335 alin. (1) Cod penal, faptele fiind concurente. În temeiul art. 81 Cod penal din 1969 s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii de 8 luni, pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 8 luni, conform art. 82 alin. (1) Cod penal din 1969. Prin decizia penală nr.***/06 iunie 2014, Curtea de Apel Z. – Secția Penală a dispus următoarele: Admiterea apelului declarat de inculpatul X., împotriva sentinţei penale nr.95 din 7 aprilie 2014, pronunţată de Judecătoria Q., în dosarul nr. NNNN/NN/2013. Desfiinţarea în parte sentinţa penală atacate. S-a dispus condamnarea inculpatului X. în baza art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, cu aplic. art. 3201 Cod de procedură penală anterior şi art. 5 Cod penal la pedeapsa de 8 luni închisoare și în baza art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 3201 Cod de procedură penală anterior şi art. 5 Cod penal la pedeapsa de 8 luni închisoare, faptele fiind concurente. În baza art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 34 lit. b) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal s-a dispus contopirea pedepselor de 8 luni închisoare și s-a dispus executarea pedepsei celei mai grele de 8 luni închisoare, în baza art. 81 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii de 8 luni, pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 8 luni, conform art. 82 alin. (1) Cod penal anterior.
Sumar al cauzei: În fapt, în sarcina inculpatului X. - agent procedural în cadrul Judecătoriei Q. s-a reţinut că, în ziua 24.04.2013, în jurul orelor 2040 a fost depistat în trafic de către organele de poliţie, în timp ce conducea mopedul proprietate personală, marca SF20, cu nr. de înregistrare RR AAA NR, pe DC NN, fără a poseda permis de conducere auto pentru nicio categorie de autovehicule. Instanța a reținut că fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prevăzută de art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002. În fapt, în sarcina inculpatului X. - agent procedural în cadrul Judecătoriei Q. s-a mai reţinut că, la momentul care a fost oprit în trafic şi depistat că a condus fără permis (24.04.2013, în jurul orei 2040), a fost testat cu aparatul alcooltest şi depistat cu o concentraţie de vapori de alcool în aerul expirat cu o valoare de 0,78 mg/1 iar în urma recoltării probelor biologice s-a stabilit o îmbibaţie de alcool în sânge de 1,65 g ‰ la ora 2125 şi de l,40‰la ora 2225. Instanța a reținut că fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge prevăzută de art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002.

Hotărâri de condamnare

24.11.2017 10:23:59

Săvârşirea infracţiunii de sustragere de înscrisuri prevăzută de art. 242 alin. (1) și (3) Cod penal din 1969 şi a infracţiunii de falsificare a unui sistem informatic prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea si sancționarea corupției cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal din 1969
Modalitate soluţionare: Sentința penală nr. ***/2014 pronunțată de Tribunalul Q., definitivă prin neapelare. Tip soluţie: Amânarea aplicării pedepsei Sancţiuni: Prin sentinţa penală nr. ***/02 iunie 2014 pronunțată de Tribunalul Q. s-au dispus următoarele: În baza art. 242 alin. (1) și (3) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 3201 alin. (7) Cod de procedură penală anterior, cu aplic. art. 74 lit. a), art. 76 lit. e) Cod penal din 1969, cu aplicarea. art. 5 Cod penal, s-a dispus condamnarea inculpatei X., pentru infracţiunea de sustragere de înscrisuri, la pedeapsa de 300 (treisute) lei amendă penală. În baza 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 3201 alin. (7) Cod penal din 1969, cu aplic. art. 74 lit. a), art. 76 lit. d) Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 Cod penal condamnă aceeaşi inculpată, pentru infracţiunea de falsificarea unui sistem informatic, la pedeapsa de 4(patru) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. d) Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal s-a dispus contopirea pedepselor și ca inculpata X. să execute pedeapsa rezultantă de 4(patru) luni închisoare. În baza art. 81 Cod penal. din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 4(patru) luni închisoare aplicată inculpatei X., pe durata termenului de încercare de 2(doi) ani şi 4(patru) luni stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. S-a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83, 85 Cod penal. din 1969. În baza art. 71 Cod penal. din 1969, s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a teza II, lit. b) Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. (5) Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal pe durata suspendării executării pedepsei principale s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei accesorii. S-a dispus anularea mențiunilor nereale făcute de inculpata X. în evidenţa informatică – sistemul ECRIS, referitor la datele nereale înscrise în sistemul informatic ECRIS al Judecătoriei Y. de predare către arhiva Judecătoriei Y.
Sumar al cauzei: În fapt, în sarcina inculpatei X., grefier la Judecătoria Y. s-a reținut că în vederea scăderii de gestiune, în timpul programului de lucru, a accesat în mod repetat în perioada mai-octombrie 2010, fără drept, sistemul ECRIS în numele şi cu parolele altor colege (A., B., C., D.) şi a consemnat în mod nereal predarea unui număr de 7 dosare, către compartimentul Arhivă, deşi în realitate dosarele se aflau la reşedinţa sa. Prin această manoperă frauduloasă inculpata a creat o aparenţă de legalitate în raport cu aceste dosare, în sensul că ele sunt în gestiunea Arhivei Judecătoriei Y. În realitate dosarele se aflau la reşedinţa inculpatei X. şi nu în Arhiva Judecătoriei aşa cum ar fi trebuit. Instanţa a reținut că faptele săvârşite de inculpata X. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de sustragere de înscrisuri prevăzută de art. 242 alin. (1) și (3) Cod penal din 1969 şi introducere de date necorespunzătoare adevărului într-un sistem informatic prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal din 1969.