Pagina principală | Alegeri | Avize | Numiri | Declaraţii | Instituţii partenere | Programe cu finanţare UE | Resurse | Contacte
(Skip Navigation LinksCSM1909 > Alegeri CSM > Calendar)

Alegerea membrilor CSM - 2016

Calendar

Noutăţi

Legislaţie

CEP

CEL

Candidaturi

Candidaţi desemnaţi

Calendar de desfăşurare al alegerilor


EtapăPerioadaStatus
Până în 19.12. Transmiterea listei judecătorilor şi procurorilor aleşi Biroului permanent al Senatului19.12.2016
Până în 16.12. Efectuarea de verificări de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi comunicarea rezultatului acestora16.12.2016
Afişarea rezultatelor alegerilor la sediile tuturor instanţelor şi parchetelor05.12.2016
Până în data de 02.12. Soluţionarea contestaţiilor de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la data sesizării. Comunicarea soluţiilor motivate la contestaţii către persoanele care le-au formulat. Întocmirea listelor separate, pentru fiecare dintre categoriile de instanţe şi parchete, privind numărul de voturi obţinute de fiecare candidat în adunările generale. Declararea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a membrilor aleşi. Publicarea rezultatelor alegerilor pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Transmiterea rezultatului alegerilor spre afişare tuturor instanţelor şi parchetelor. Informarea judecătorilor şi procurorilor aleşi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Transmiterea către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a solicitării privind verificarea dacă judecătorii şi procurorii aleşi au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea.02.12.2016
Depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a contestaţiilor cu privire la legalitatea procedurilor de alegere, în termen de 15 zile de la data alegerilor 
Transmiterea unui duplicat al procesului-verbal al adunării generale ulterioare către Consiliului Superior al Magistraturii03.11.2016
Adunările generale ulterioare pentru alegerea judecătorilor şi procurorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii02.11.2016 (13:00)
Transmiterea unui duplicat al procesului-verbal al adunării generale către Consiliului Superior al Magistraturii28.10.2016
Adunările generale pentru alegerea judecătorilor şi procurorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Convocarea adunărilor generale ulterioare ale judecătorilor, respectiv ale procurorilor. Afişarea unui anunţ scris cu privire la data şi locul pentru noua adunare generală la sediile instanţelor, respectiv parchetelor vizate27.10.2016 (13:00)
Până în 12.10. Convocarea adunărilor generale ale judecătorilor, respectiv ale procurorilor12.10.2016
Până în 14.10. Trimiterea buletinelor de vot de către Consiliul Superior al Magistraturii către instanţe şi parchete14.10.2016
Până în 13.10. Tipărirea buletinelor de vot de către Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii13.10.2016
Până în 10.10. Afişarea listelor de candidaţi şi a documentelor la sediile instanţelor şi parchetelor10.10.2016
Până în 07.10. Transmiterea listelor de candidaţi către instanţe şi parchete07.10.2016
Până în 07.10. Publicarea listelor de candidaţi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii07.10.2016
Până în data de 06.10. Soluţionarea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a contestaţiilor cu privire la legalitatea procedurilor de desemnarea a candidaţilor, în termen de 5 zile de la data sesizării. Comunicarea soluţiei motivate către persoanele care au formulat contestaţii. Întocmirea listelor cu judecătorii şi procurorii desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Verificarea şi validarea listelor cu judecătorii şi procurorii desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, stabilirea formei şi conţinutului buletinelor de vot (art. 12 alin. 3 din Legea nr. 317/2004)06.10.2016
Depunerea de către judecători şi procurori la Consiliul Superior al Magistraturii a contestaţiilor cu privire la legalitatea procedurilor de desemnare a candidaţilor, în termen de 15 zile de la data alegerilor 
Transmiterea de către preşedintele fiecărei adunări generale ulterioare către Consiliul Superior al Magistraturii a unui duplicat al procesului-verbal al adunării generale pe care a prezidat-o15.09.2016
Adunările generale ulterioare în cazul în care nu s-au întrunit iniţial cele două treimi din numărul judecătorilor sau al procurorilor înregistraţi pe liste14.09.2016 (13:00)
Transmiterea de către preşedintele fiecărei adunări generale către Consiliul Superior al Magistraturii a unui duplicat al procesului-verbal al adunării generale pe care a prezidat-o08.09.2016
Adunările generale pentru desemnarea candidaţilor. Transmiterea înaintea începerii adunărilor generale, de către preşedinţii comitetelor electorale de la curţile de apel, respectiv de la parchetele de pe lângă curţile de apel, a listelor electorale locale împreună cu listele electorale alcătuite prin adăugare, preşedintelui respectivei adunări generale pentru desemnarea candidaţilor. Publicarea de către comitetul electoral în cauză a anunţului cu privire la data şi locul pentru continuarea adunării generale în care nu s-a putut vota. Afişarea anunţului privind continuarea adunării generale la sediile instanţelor, respectiv ale parchetelor vizate.07.09.2016 (13:00)
Tipărirea buletinelor de vot de către comitetele electorale ale curţilor de apel şi ale parchetelor de pe lângă acestea. Transmiterea de către comitetele electorale către Consiliului Superior al Magistraturii a unei copii a buletinului de vot pentru fiecare dintre cele 3 adunări generale din respectivele circumscripţii15.07.2016-26.08.2016
Întâlnirile votanţilor cu candidaţii15.08.2016-02.09.2016
Stabilirea de către comitetul electoral a duratei întâlnirilor între votanţi şi candidaţi înainte de adunarea generală. Convocarea de către preşedinţii comitetelor electorale de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă curţile de apel, printr-un anunţ public, a adunărilor generale pentru desemnarea candidaţilor, cu precizarea zilei, orei şi locului de desfăşurare. Invitarea de către preşedinţii comitetelor electorale a votanţilor la o întâlnire cu candidaţii16.07.2016-12.08.2016
Afişarea de către instanţe şi parchete, de îndată după primire, a listelor candidaţilor şi documentelor depuse de candidaţi, până la închiderea adunărilor generale pentru selecţionarea candidaţilor. Afişarea, de îndată, de către comitetele electorale locale, a listelor candidaţilor şi documentelor depuse de candidaţi, pentru adunarea generală de la propria lor instanţă sau propriul lor parchet, până la închiderea adunărilor generale pentru selecţionarea candidaţilor.16.07.2016-12.08.2016
Stabilirea listelor de candidaţi pentru fiecare dintre cele 3 categorii de instanţe şi parchete de către comitetele electorale de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe. Stabilirea listei de candidaţi de către comitetele electorale locale din cadrul ÎCCJ şi PÎCCJ (incluzând DNA şi DIICOT) şi transmiterea candidaturilor valide şi a copiilor documentelor depuse de candidaţi către Consiliul Superior al Magistraturii. Înaintarea de către comitetele electorale de la cele 16 curţi de apel şi de la parchetele de pe lângă acestea (inclusiv de la Curtea Militară de Apel şi Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel), a listelor candidaţilor la respectivele categorii de instanţe şi parchete, însoţite de documentele depuse de candidaţi. Transmiterea de către comitetele electorale de la cele 16 curţi de apel şi de la parchetele de pe lângă acestea (inclusiv Curtea Militară de Apel şi Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel), către Consiliului Superior al Magistraturii, a candidaturilor care întrunesc toate condiţiile pentru a fi admise, împreună cu o copie a documentelor depuse de către candidaţi15.07.2016-11.08.2016
Comunicarea deciziei de anulare a procedurii alegerii prin afişarea de către comitetul electoral în cauză a unei notificări corespunzătoare la sediile instanţelor sau ale parchetelor care se află în această situaţie09.08.2016-12.08.2016
Anularea procedurii alegerii pentru instanţele şi parchetele respective de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Publicarea deciziei de anulare a procedurii alegerii pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Trimiterea spre publicare a deciziei de anulare a procedurii alegerii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Comunicarea deciziei de anulare a procedurii alegerii către comitetul electoral în cauză08.08.2016-11.08.2016
Informarea Consiliului Superior al Magistraturii dacă se constată că nu a fost depusă nici o candidatură valabilă pentru una sau mai multe din cele 3 adunări generale pentru desemnarea candidaţilor15.07.2016-05.08.2016
Soluţionarea contestaţiilor de către Comitetul electoral permanent în termen de 5 zile lucrătoare de la data sesizării. Comunicarea deciziilor privind soluţionarea contestaţiilor de către Comitetul electoral permanent27.06.2016-05.08.2016
Depunerea la Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii a contestaţiilor scrise referitoare la respingerea candidaturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei scrise a comitetului electoral local27.06.2016-29.07.2016
Comunicarea de îndată de către comitetul electoral local a deciziilor de respingere a candidaturilor. Informarea imediată de către comitetul electoral a Consiliului Superior al Magistraturii despre respingerea unei candidaturi, prin transmiterea unui duplicat al deciziei, împreună cu o copie a documentelor depuse de către candidatul a cărui candidatură a fost respinsă27.06.2016-21.07.2016
Completarea lipsurilor candidaturilor depuse, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunere27.06.2016-20.07.2016
Perioada în care pot fi depuse şi retrase candidaturile la colegiile de conducere ale ÎCCJ, PÎCCJ ori, după caz, la colegiile de conducere ale curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, însoţite de documentele prevăzute de art. 7 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Notificarea de îndată a candidaţilor de către comitetul electoral cu privire la lipsurile candidaturii27.06.2016-14.07.2016
Transmiterea de către comitetele electorale de la curţile de apel, respectiv de la parchetele de pe lângă curţile de apel, a unei copii a fiecărei liste electorale alcătuite prin adăugare către Consiliul Superior al Magistraturii; transmiterea de către comitetele electorale din cadrul ÎCCJ şi PÎCCJ (incluzând DNA şi DIICOT) a unui duplicat al listelor electorale către Consiliul Superior al Magistraturii01.07.2016
Alcătuirea de către fiecare dintre comitetele electorale de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă curţile de apel, prin adăugare din listele electorale primite, a celor două liste electorale distincte, spre a servi în adunările generale comune, una cuprinzând, în ordine alfabetică, toţi judecătorii/procurorii cu drept de vot în alegerile pentru desemnarea candidaţilor dintre judecătorii de la tribunale, tribunale specializate şi tribunale militare, respectiv parchetele de pe lângă acestea, iar cealaltă cuprinzând, în ordine alfabetică, toţi judecătorii/procurorii cu drept de vot în alegerile pentru desemnarea candidaţilor dintre judecătorii/procurorii de la judecătorii/parchetele de pe lângă judecătorii27.06.2016-30.06.2016
Transmiterea unui duplicat al fiecărei liste electorale întocmite de către comitetele electorale de la tribunale sau parchetele de pe lângă tribunale către comitetul electoral de la curtea de apel sau parchetul de pe lângă curtea de apel din circumscripţia cărora fac parte respectivele instanţe sau parchete24.06.2016
Întocmirea de către comitetele electorale de la tribunale şi parchetele de pe lângă tribunale a unei liste electorale separate cuprinzând toţi judecătorii şi procurorii care au drept de vot în adunarea generală a judecătorilor sau procurorilor de la judecătoriile sau parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripţia lor20.06.2016-23.06.2016
Soluţionarea contestaţiilor de către comitetul electoral local, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. Comunicarea deciziei comitetului către contestator şi persoanei în cauză, în scris23.06.2016-08.07.2016
Depunerea contestaţiilor, în scris, la comitetul electoral local, privind rectificarea listei electorale, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea listei electorale locale23.06.2016-01.07.2016
Afişarea unor copii ale listelor electorale, de către fiecare comitet electoral, la sediul instanţelor sau parchetelor respective23.06.2016
Alcătuirea de către comitetele electorale locale de la ÎCCJ şi PÎCCJ (incluzând DNA şi DIICOT), de la tribunale, curţi de apel, precum şi parchetele de pe lângă acestea, a listelor electorale cu toţi judecătorii şi procurorii care au drept de vot în adunarea generală la categoria de instanţe sau parchete unde îşi desfăşoară activitatea13.06.2016-22.06.2016
Afişarea de către comitetele electorale la sediile tuturor instanţelor şi parchetelor a unei copii a anunţului pentru alegeri şi a calendarului alegerilor09.06.2016
Transmiterea prin circulară tuturor judecătorilor şi procurorilor, prin intermediul comitetelor electorale de la instanţe şi parchete, a anunţului pentru alegeri şi a calendarului alegerilor08.06.2016
Stabilirea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a datei la care au loc adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, a perioadei în care pot fi depuse candidaturile şi a calendarului procedurii alegerilor. Emiterea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunţului pentru alegeri. Numirea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a Comitetului electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii. Publicarea pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii a datei la care au loc adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, a perioadei în care pot fi depuse candidaturile, a calendarului alegerilor şi a anunţului pentru alegeri. Transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a datei la care au loc adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor şi a perioadei în care pot fi depuse candidaturile07.06.2016

Vizitatori
eXTReMe Tracker