Dosar electronic

Pentru probleme tehnice sau organizatorice, trimiteți un email la: admitereinm@csm1909.ro (pentru admitere la INM); admiteremagistratura@csm1909.ro (pentru admitere în Magistratură)ATENȚIE: Dosarul electronic se transmite către CSM doar după ce sunt parcurși toți pașii. Confirmarea transmiterii dosarului către CSM, în vederea validării, se realizează prin: afișarea unui mesaj în acest sens, transmiterea unei notificări prin SMS și email.

Cererea de inscriere se va completa conform modelului publicat pe site-ul https://www.csm1909.ro. Pentru depunerea online a dosarului, urmați pașii din această pagină.

Pentru depunerea online a dosarului NU ESTE NEVOIE DE LEGALIZAREA DOCUMENTELOR în vederea scanării. Legalizarea documentelor solicitate conform regulamentului se va face după promovarea examenului/concursului, în vederea depunerii înscrisurilor la CSM

Toate documentele ce vor fi încărcate la dosarul electronic se vor scana după original sau după copie legalizată (dacă nu dețineți originalul), in format .pdf. Pentru obținerea fișierelor PDF recomandăm folosirea unui scaner sau a aplicației CamScanner (https://www.camscanner.com/), disponibilă pe Android sau Iphone.

Documentele se scanează individual, pentru fiecare document solicitat. Lista cu documentele solicitate poate fi vizualizată prin parcurgerea pașilor necesari depunerii dosarului.

Documentele pot fi scanate în format alb/negru sau color. Pentru vizibilitate, recomandăm rezoluție minimă 300 dpi.

Link-ul de acces la profilul candidatului se obține după ce se parcurg pașii necesari pentru depunerea dosarului. În situația în care nu mai dețineți link-ul de acces la profilul candidatului, accesați https://emap.csm1909.ro/ProfileRequest.aspx

Status-ul depunerii online a dosarului poate fi consultat si din profilul candidatului. ATENȚIE: Status-ul ÎN LUCRU însemană că dosarul nu a fost trimis către CSM, spre verificare. Acest lucru echivalează cu nedepunerea dosarului.

Pentru dovada platii taxei aferente este suficientă și acoperitoare dovada in format electronic emisă de către institutia bancară (OP, extras, etc).